top of page

משלחות בינלאומיות

מחלקת המשלחות של עמותת "צופים צבר עולמי" מרכזת בתוכה את כל הקשרים הבינלאומיים של תנועת הצופים העבריים בישראל: קשרים עם ארגוני צופים במדינות שונות, שותפויות עם תנועות וארגוני נוער בעולם, קשר עם קהילות יהודיות, כנסים וסמינרים בחו"ל ועוד...

בכל שנה יוצאות לחוויה חד פעמית בחו״ל כ-50 משלחות, בהן משלחות שבטיות (לכיתות ח׳ ומעלה) ומשלחות תנועתיות הפתוחות לכלל חניכי וחניכות התנועה מסיימי ומסיימות כיתות י׳-יא׳

כל חניכ׌ או בוגר׍ שלוקח׍ חלק באחת המשלחות שלנו, עובר׍ חוויה חד פעמית המחזקת את הזהות היהודית והגאווה הישראלית של׎ ומהווה חלק מתהליך חינוכי אשר במהלכו ׏עסוק בנושאים של זהות, הסברה, החברה הישראלית, ציונות, תרבות, פלורליזם ואקטיביזם סביב אותם תחומים במעגלי השייכות השונים.

תמונה קאנדרשטאג.webp

המשלחת לארצות הברית

כבר למעלה מ- 60 שנה שתנועת הצופים מוציאה מידי קיץ משלחת מדריכי׊׍ לשליחות בצפון אמריקה. במסגרת המשלחת יוצאים חניכ׊׍ צופים, בוגר׊׍ כיתה י”א, לשליחות בת כחודשיים וחצי בארה”ב בשני אפיקי שליחות:

- מחנות הקיץ: הדרכה במחנות קיץ המיועדים לילדים ובני נוער. חבר׊׍ המשלחת משובצ׊׍ במחנות של ארגונים, קהילות ותנועות נוער. במהלך הקיץ משמש׊׍ המשלחיסט׊׍ כ”מומח׊׍ לצופיות וישראל במחנות היהודיים. המשלחיסט׊׍ מעביר׊׍ פעילות על ישראל וצופיות במטרה לחזק את הזיקה של חניכ׊׍ המחנה למדינה.

- קרוואן הידידות: הינו אפיק שליחות נוסף במשלחת הצופים לארה"ב. הקרוואן הינו להקה של 10 משלחיסט׊׍, אשר יוצאים למסע הופעות בפני קהילות יהודיות בצפון אמריקה. 50 שנה שקרוואן הידידות מביא איתו את השירים, הריקודים והרוח הישראלית בכל רחבי ארה"ב.

מסעות שורשיים

תנועת הצופים בשיתוף עמותת ״צופים צבר עולמי״ בחרה להתעסק באופן מעמיק בפסיפס הזהויות התרבותיות המרכיב את החברה הישראלית, 

תוך למידה והתבוננות אישית של כל החניכ׊׍ המשתתפים במסעות.

מסעות שורשיים אלו נועדו לבחון באופן אישי/שבטי/תנועתי/עולמי את הזהות של כל משתתפ׍לשאול על המוכר והידוע ואף לערער עליו, ובעיקר לחשוב ולבחון מה תפקידינו בתנועה ובחברה הישראלית ביום שאחרי.

המסעות מיועדים לחניכי שכב״ג בכיתות יא׳-יב׳.

בכל שנה יתקיימו מסעות בוגר׊׍ (דרג שכיר ומתנדב).

המסעות יצאו בשיתוף עם חניכים מהנהגת צבר - הצופים הישראלים מכל העולם! 

תוכניות ישראל

תחום תוכניות ישראל מרכז תחתיו את כל התיירות הנכנסת של תנועת הצופים ושל עמותת צופים צבר העולמי.

תכנית הדגל של התחום היא תכנית ״חץ וקשת״, במסגרתה מגיע׊׍ בנ׊׍ נוער יהוד׊׍ אמריקא׊׍ למסע של כ-25 ימים בישראל לחקר הזהות היהודית והישראלית שלה׋ בליווי חניכ׊׍ תנועת הצופים.

התחום מוביל גם אירוח של קבוצות צופים מרחבי העולם בארץ ישראל, ותוכניות קיץ של חניכי הנהגות ״צבר״ מצפון אמריקה, אירופה ואוסטרליה בישראל.

bottom of page