top of page

המיונים למשלחות התנועתיות
משימת בית שנייה - סרטון הצגה עצמית

חניכ׊׉ יקר׊׉!

כחלק מתהליך המיונים והקבלה למשלחות הבינלאומיות ולתוכניות ישראל, עליכ׋ להגיש שתי משימות בית שישפיעו על הקבלה שלכ׋ והשתתפותכ׋ במשלחת.

במשימת הבית השנייה, עליכ׋ לצלם סרטון הצגה עצמית. על הסרטון לעמוד בדרישות הבאות:

  • לפחות חצי מהסרטון צריך להתבצע בשפה האנגלית.

  • עליכ׋ להופיע בחלקו עם מדי צופים ובשבט שלכ׋.

  • אורך הסרטון ינוע בין דקה לשלוש דקות.

  • המטרה העיקרית של הסרטון היא להכיר אתכ׋, המועמד׊׉. אנחנו נרצה לשמוע על תחביבים מיוחדים שיש לכ׋, על תפקידכ׋ בשבט, מגמות הלימוד אות׋ את׋ לומד׊׉ וכל פרט מעניין שתרצו לספר על עצמכ׋.

  • במהלך הסרטון, עליכ׋ לענות על השאלה: מדוע אני רוצה לצאת למשלחת? למה דווקא אני מתאימ.ה?

  • את הסרטון יש להעלות דרך האתר YouTube. בעת העלאת הסרטון, יש לסווג אותו כ-״פרטי״ על מנת שלא יופיע בשורות החיפוש ויוכלו להגיע אליו אך ורק דרך הקישור שלו. את הקישור יש להגיש בתיבת ההגשה.

את הסרטון יש להגיש עד מוצאי שבת, 14 בינואר 2023, בשעה 23:59.

bottom of page