פרויקטור בטיחות במשלחות

פרויקטור זמני להפקת חוברת בטיחות במשלחות הקצרות של תנועת הצופים - עד סוף חודש מאי 2020.

1/3-31/5

כתיבת אוגדן בטיחות חדש עבור המשלחות הקצרות תוך תיאום עם מחלקת בטיחות של תנועת הצופים, היכרות מעמיקה עם הפעילויות המגוונות של המשלחות ועבודה שוטפת מול רכז ההדרכה של המשלחות הקצרות ומנהל המשלחות הקצרות.

דרישות התפקיד: עובד תנועת הצופים לשעבר בתפקיד מרכז שבט ומעלה, ניסיון במשלחת קצרה כלשהי של תנועת הצופים, יכולת כתיבה וניסוח והיכרות טובה עם נהלי תנועת הצופים.

לשאלות ניתן לפנות לדור פוזנר dor@zofim.org.il
** הטקסט כתוב בלשון זכר אך פונה לכל המגדרים. 

© תנועת הצופים