top of page

המחלקה לקשרים בינלאומיים

unnamed (3).jpg

המחלקה לקשרים בינלאומיים של תנועת הצופים מכוונת את עיקר פעילותה לשמירת הקשרים עם הקהילה היהודית בתפוצות, העמקתם וחיזוקם. בנוסף, כחלק מהיותה של תנועת הצופים תנועה בינלאומית, אנו במחלקה אמונים על הקשר עם ארגוני צופים אחרים בעולם, קשר המתבצע בעיקר דרך חילופי משלחות וסמינרים משותפים. המחלקה מצויה בשיתוף פעולה מתמיד עם תנועות, ארגונים וקהילות יהודיות בתפוצות.

במחלקה יש 4 תכניות עיקריות המיועדות לחניכי תנועת הצופים.

ב-5 השנים האחרונות פעילות המחלקה גדלה מאוד, חווית החניכים במשלחות השונות התעצמה, סל הכלים שהחניכים קיבלו במסגרת השתתפותם בתכניות המחלקה גדל והחניכים חזרו לשבטים עם חוויות בלתי נשכחות, כישורים חברתיים ומנהיגותיים, מוטיבציה לעשייה ואמונה גדולה בנוער כמי שמשפיעים ומעצבים את החיים בחברה הישראלית בהווה ובעתיד.

באתר זה תמצאו פירוט על כל אחת מארבעת התכניות, כל תכנית היא עולם ומלואו ולכל תכנית תפיסה חינוכית משלה עם דגשים והתאמות.

לכל תכנית תהליך המורכב משישה שלבים מרכזיים:

  1. תהליך שיווק ומיון החניכים

  2. תהליך הרישום

  3. תהליך ההכנה עבור החניכים לפני יציאתם למשלחת

  4. "המשלחת" – התוכנית בפועל

  5. תהליך הסיכום והעיבוד

  6. החזרה לשבטים – "היום שאחריי"

אודות המחלקה: About Us

"אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים"

בואו נצא יחד לדרך!
המחלקה לקשרים בינלאומיים

unnamed (4).jpg
bottom of page