top of page

משלחות תנועת הצופים

המחלקה לקשרים בינלאומיים - עמותת צופים צבר עולמי

משלחות קצרות

אודות המחלקה

מחלקת המשלחות של עמותת "צופים צבר עולמי" מרכזת בתוכה את כל הקשרים הבינלאומיים של תנועת הצופים העבריים בישראל: קשרים עם ארגוני צופים במדינות שונות, שותפויות עם תנועות וארגוני נוער בעולם, קשר עם קהילות יהודיות, כנסים וסמינרים בחו"ל ועוד, ועוד, ועוד...

כל חניכ׌ או בוגר׍ שלוקח׍ חלק באחת המשלחות שלנו, עובר׍ חוויה חד פעמית המחזקת את הזהות היהודית והגאווה הישראלית של׎ ומהווה חלק מתהליך חינוכי אשר במהלכו ׏עסוק בנושאים של זהות, הסברה, החברה הישראלית, ציונות, תרבות, פלורליזם ואקטיביזם סביב אותם תחומים במעגלי השייכות השונים.

image006_edited.jpg

"היו נכונים תמיד למה שנראה אפשרי, אפילו אם זה לא נראה סביר"

רוברט באדן פאוול

  • instagram
  • facebook
  • twitter
bottom of page