top of page

קוד התנהגות - משלחות בינלאומיות

הורים וחניכים יקרים שלום,

בקיץ הקרוב, ילדיכם יצאו למשלחת מטעם תנועת הצופים העבריים בישראל. המשלחת יוצאת כחלק מהפעילות של המחלקה לקשרים בינלאומיים של תנועת הצופים, מתוך רצון לטפח את הקשרים עם ארגוני צופים, תנועות נוער וקהילות יהודיות מרחבי העולם. המסמך מושתת ומותאם לפי כללי ההתנהגות בתנועת הצופים העבריים בישראל.

 

אנא קראו את הקוד המשמעתי המפורט מטה בעיון ועברו עם ילדיכם עליו. רישום ילדכם מהווה התחייבות שלכם על קוד זה והמשמעויות הנגזרות ממנו.

הדרישות המשמעתיות העיקריות:

 • הופעה במדי חאקי מלאים כשמתבקש - חולצה, מכנס ועניבה.

 • עמידה בזמנים - מומלץ להסתובב עם שעון יד.

 • תרבות שיח מכבדת בין החניכים עצמם ובין החניכים לצוות.

 • מתן כבוד למרחב הפרטי של כל אדם.

 • מתן כבוד לרכוש האחר ולרכוש אשר הושאל לנו מהמחנות עצמם.

 • איסור גניבת רכוש אישי וציבורי.

 • איסור עישון מכל סוג.

 • איסור שתיית אלכוהול.

 • הלינה במהלך המשלחת הינה באוהלים נפרדים לבנים ולבנות, אין ללון באוהל (או בחדר) השייך לבני המין השני.

 • איסור אלימות מכל סוג.

שימו לב

 • התגובה להפרה של אחת מהציפיות תהיה מידתית ותואמת את מידת הפרת המשמעת.

 • בעת ההרשמה אני מתחייב/ת כי במידה וילדי ישחית רכוש אאלץ לשאת בתשלום הבלעדי לתיקון/החלפת הרכוש הניזוק.

 • בנוסף, מתחייב/ת אני כי במידה וילדי ינהג באלימות או בהתנהגות חריגה אשר תדרוש את החזרתו לארץ עלי לשאת בעלויות הטיסה.

 • במקרה של התנהגות לא הולמת במהלך תהליך ההכנה תיבחן מחדש יציאת החניכים למשלחת.

bottom of page