תאריכי הכשרות צוות בוגר משלחות קצרות 2020

תאריכים לכלל הצוות הבוגר:

תאריכים לרכזי משלחות:

© תנועת הצופים