top of page

תפקיד ניהולי-חינוכי מאתגר וחשוב בהוצאת משלחות בני נוער לחוויות חינוכיות מעצבות. תחום המשלחות הבינלאומיות הוא תחום גדול אשר מוציא מדי קיץ מעל 60 משלחות ליעדים שונים ברחבי העולם (בעיקר באירופה).

המשלחות הן משלחות חינוכיות-צופיות המזמנות התמודדות עם אתגרים אישיים וקבוצתיים, היכרות עם בני נוער בכל העולם, גיבוש זהות ורכישת מיומנויות חשובות לחיים.

היקף משרה: 100%

יחידה: משלחות בינלאומיות

מועד תחילת עבודה: יוני 2023

מנהל׍ 
משלחות

Unknown.jpeg

אחראי׍ על תיאום ותכנון המשלחות למדינות באירופה, גיוס וליווי ראש׊׍ משלחות וליווי המשלחות משלב שיווק המשלחת, דרך מיוני החניכ׊׉ והכנת המשלחת ועד סיכום המשלחת בסופהניהול ישיר של רכז׊׍ משלחות ובעל׊׍ תפקידים נוספים במשלחות לאירועי תנועת הצופים העולמית ומשלחות נוספות בהתאם לצורך.

תיאור התפקיד
 • רקע במשלחות וחילופי נוער – רצוי במיוחד

 • היכרות וחיבור ערכי אל עולמות התוכן של תנועת הצופים - רצוי

 • השכלה אקדמית בתחום מדעי החברה או ביחסים בינלאומיים – רצוי

פרופיל מקצועי לתפקיד
 • יכולות ניהול, ליווי וחניכה - שליטה על מערך פעילות בינלאומי בסדר גודל של כ-700 חניכ׊׉ ב-20 משלחות עם כ-60 עובד׊׉ ומתנדב׊׉.

 • ניסיון בניהול צוות ויכולת ארגונית.

 • יכולות לוגיסטיות ועבודה בתיאום

 • יכולת עבודה מהבית / עבודה מרחוק (רוב העבודה במשרדינו בתל-אביב)

 • אנגלית ברמה גבוהה: דיבור, קריאה וכתיבה

 • בוגר׍ תנועת הצופים ותוכניות המחלקה לקשרים בינלאומיים - רצוי

 • שפות נוספות - יתרון

כישורים, מיומנויות, ניסיון
 • יכולת ארגון וניהול

 • חשיבה יצירתית-חינוכית-צופית

 • תקשורת בינאישית גבוהה

 • עבודה במקביל אל מול מספר גורמים: שבטי צופים, הנהגות ושותפ׊׉ בחו"ל

 • יכולת עמידה מול קהל (חניכ׊׉, עובד׊׉ והורים)

 • סקרנות ורצון ללמוד דברים חדשים 

 • הדרכה ומנהיגות

מאפיינים אישיים
 • ניהול רכז׊׍ המשלחות, ראש׊׍ המשלחות ומדריכ׊׍ המשלחות בכ-15-20 משלחות יוצאות המייצרות מפגש בין צופים בעולם.

 • ניהול משלחות היוצאות ליעדים שונים באירופה, כולל חיזוק הקשרים של צופי ישראל מול אותן מדינות, עבודה מול צוותי מחנות בחו"ל, תנועות נוער ועוד.

 • מתן מענה לחניכ׊׉, הורים (כולל אסיפות הורים), מרכזי שבטים וצוותי הנהגות בכל הנוגע למשלחות.

 • היכרות עמוקה עם כל אחד מהיעדים אליהם יוצאות המשלחות בקיץ, קשר עם אנשי הקשר בכל יעד, תיאום לוגיסטיקה והעברת המידע הלאה לראשי המשלחות, להורים ולחניכ׊׉.

 • משימות שוטפות של צוות המחלקה לקשרים בינלאומיים.

תיאור התפקיד
 • צוות המשלחות הבינלאומיות

 • צוות המחלקה לקשרים בינלאומיים

 • צבר עולמי

 • שותפ׊׉ בארץ ובעולם

שיתופי פעולה
bottom of page