top of page

אחראי׍ על תיאום ותכנון המשלחות לגרמניה, גיוס וליווי ראשי משלחות וליווי המשלחות משלב שיווק המשלחת, דרך מיוני החניכים והכנת המשלחת ועד סיכום המשלחת בסופה.

ניהול ישיר של כ-15-20 משלחות.

היקף משרה: 50%

יחידה: משלחות קצרות

מנהל׍ משלחות גרמניה

Unknown.jpeg
 • השכלה אקדמית בתחום מדעי החברה או ביחסים בינלאומיים – רצוי

 • רקע במשלחות וחילופי נוער – רצוי במיוחד

 • היכרות עם עולם התוכן של חילופי הנוער בין ישראל וגרמניה - רצוי

פרופיל מקצועי לתפקיד
 • בוגר׍ תנועת הצופים ותוכניות המחלקה לקשרים בינלאומיים - רצוי

 • יכולות ליווי וחניכה

 • ניסיון בניהול צוות ויכולת ארגונית

 • יכולות לוגיסטיות ועבודה בתיאום

 • יכולת עבודה מהבית / עבודה מרחוק (רוב העבודה במשרדינו בתל-אביב)

 • אנגלית ברמה גבוהה: דיבור, קריאה וכתיבה

 • גרמנית - יתרון

כישורים, מיומנויות, ניסיון
 • יכולת ארגון וניהול

 • חשיבה יצירתית-חינוכית-צופית

 • תקשורת בינאישית גבוהה

 • עבודה במקביל אל מול מספר גורמים

 • סקרנות ורצון ללמוד דברים חדשים 

 • הדרכה ומנהיגות

מאפיינים אישיים
 • ניהול רכז׊׍ המשלחות, ראש׊׍ המשלחות ומדריכ׊׍ המשלחות בכ-15-20 משלחות יוצאות המייצרות מפגש בין ישראל וגרמניה.

 • ארגון, ניהול, ריכוז והובלה של תהליכי ההכנה, ההוצאה לפועל והסיכום של המשלחות בתחום זה.

 • מתן מענה לחניכים, הורים (כולל אסיפות הורים), מרכזי שבטים וצוותי הנהגות בכל הנוגע למשלחות.

 • היכרות עמוקה עם כל אחד מהיעדים אליהם יוצאות המשלחות בקיץ, קשר עם אנשי הקשר בכל יעד, תיאום לוגיסטיקה והעברת המידע הלאה לראש׊׍ המשלחות, להורים ולחניכ׊׉.

 • פיתוח של תחום משלחות ישראל-גרמניה בתנועת הצופים: משלחות יוצאות ונכנסות.

תיאור התפקיד
 • צוות המשלחות הקצרות

 • צוות המחלקה לקשרים בינלאומיים

 • תנועת הצופים וארגונים נוספים בגרמניה

 • צבר עולמי

 • שותפ׊׉ בארץ ובעולם

שיתופי פעולה
bottom of page