top of page

אחראי׍ להוביל, לרכז ולנהל את המשלחת לארה"ב התנועתית: הדרכה במחנות הקיץ בצפון אמריקה  ו"קרוואן הידידות".
התפקיד כולל אחריות על כל הפרויקטים הקשורים לחניכ׊׍ המשלחת לרבות הופעות קרוואן, מיון והכשרת צוות וחניכ׊׉ ועוד.

היקף משרה: 100%

יחידה: המשלחת לארצות הברית

מנהל׍ המשלחת לארה"ב

caravan.jpg
 • תואר ראשון – רצוי

 • בוגר׍ תנועת הצופים - יתרון

 • בוגר׍ המשלחת לארה"ב - יתרון

פרופיל מקצועי לתפקיד
 • ניסיון בעבודה עם בני נוער

 • ניסיון בבניית צוות והובלתו

 • יכולת ארגונית ולוגיסטית

 • יכולת ניהול צוות ועבודה בצוות 

 • יכולת עמידה בלחץ ובמספר משימות במקביל

כישורים, מיומנויות, ניסיון
 • תקשורת בינאישית טובה

 • יוזמה, מוטיבציה, יצירתיות, אחריות

 • סדר וארגון

 • סמכותיות ועמידה מול קהל

 • הזדהות עם העקרונות החינוכיים של תנועת הצופים, כפי שבאים לידי ביטוי ביעוד התנועה.

 • כושר התבטאות בכתב ובע"פ

מאפיינים אישיים
 • 3-4 שנים - עם אפשרות לקידום בעתיד

תקופת עבודה מומלצת
 • ריכוז וארגון המשלחת התנועתית לארה"ב

 • תהליך שיווק ופרסום המשלחת בקרב חניכ׊׍ התנועה

 • רישום חניכ׊׍ המשלחת וקשר ישיר עם הוריה׋

 • גיוס צוות המשלחת – צוות המחנות וצוות מדריכ׊׍ הקרוואן 

 • הכשרת צוות המשלחת

 • גיוס , ליווי והובלה של הצוות המקצועי (צוות הקרוואן) הכולל: מפיק מוזיקלי, כוריאוגרפית, מובילת תוכן (במאית) ועורך וידיאו

 • אחריות על ההפעלות, הדיסק ומופע הקרוואן כולו

 • אחריות על הכנת והובלת סמינרי הקרוואן

 • הכשרת חניכ׊׍ המשלחת לשליחות במסגרת הסמינרים וימי היערכות

 • שיתוף פעולה עם הסוכנות היהודית – אגף מחנות הקיץ

 • קשר שוטף עם הנהגות התנועה ודיווח רציף בנושא התקדמות חניכ׊׍ המשלחת

 • מתן מענה ושיתוף פעולה שנתי עם המשרד בניו יורק

 • עבודה משותפת עם סוכנות הנסיעות על טיסות, ניהול מערך טיסות חניכי וצוות המשלחת בקיץ

 • עבודה משותפת מול דרג מתנדב 

 • ניהול והובלת מופע הפרידה מחניכ׊׍ המשלחת בארץ

 • תפעול של משימות המשלחת החוזרת: ימי סיכום, הופעות קרוואן, קרוואן לחו"ל

 • קיום קשר עם הורי החניכ׊׍ ומתן מענה במהלך תקופת השליחות

 • שליטה מלאה וניהול תקציב המשלחת 

 • משימות שוטפות של צוות המחלקה לקשרים בינלאומיים

 • עבודה בשעות לא שגרתיות

תיאור התפקיד
 • צוות המחלקה לקשרים בינלאומיים

 • צבר עולמי

 • משרד צופי צבר בארה"ב

 • הסוכנות היהודית

שיתופי פעולה
bottom of page