top of page

אחראי׍ להוביל, לרכז ולנהל את המסעות לפולין: מסע החניכ׊׉, מסע הש"ש ומסע הבוגר׊׉ (מתנדב׊׉ ושכיר׊׉).
התפקיד כולל אחריות והובלה של הכשרת הצוות, הכשרת החניכ׊׉, ארגון חינוכי ואדמיניסטרטיבי של כל אחד מהמסעות על כל שלביו.

היקף משרה: 100%

יחידה: המסעות לפולין

מנהל׍ המסעות לפולין

Tzofim Poland delegation.jpg
 • תואר ראשון – רצוי

 • בוגר׍ תנועת הצופים - יתרון

 • ניסיון בהדרכת מסעות לפולין - יתרון

פרופיל מקצועי לתפקיד
 • ניסיון בעבודה עם בני נוער

 • ניסיון בבניית צוות והובלתו

 • יכולת ארגונית ולוגיסטית

 • יכולת ניהול צוות ועבודה בצוות 

 • יכולת עמידה בלחץ ובמספר משימות במקביל

כישורים, מיומנויות, ניסיון
 • תקשורת בינאישית טובה

 • יוזמה, מוטיבציה, יצירתיות, אחריות

 • סדר וארגון

 • סמכותיות ועמידה מול קהל

 • הזדהות עם העקרונות החינוכיים של תנועת הצופים, כפי שבאים לידי ביטוי ביעוד התנועה.

 • כושר התבטאות בכתב ובע"פ

מאפיינים אישיים
 • 3-4 שנים - עם אפשרות לקידום בעתיד

תקופת עבודה מומלצת
 • בניית לו"ז ומתווה לכל אחד מהמסעות

 • תהליך שיווק ופרסום לקהל היעד הרלוונטי

 • גיוס הצוות והכשרתו

 • ריכוז וארגון תהליך מיון המשתתפ׊׉

 • בניית והובלת תהליך הכשרת חניכ׊׍ המסע

 • רישום המשתתפ׊׉ במסע וקשר מול הוריה׋

 • הוצאת אישורים והגשת תוכניות למנהלת פולין – משרד החינוך

 • ניהול הקשר השוטף עם הנהגות התנועה 

 • הובלה של התהליכים החינוכיים העוברים במסע לפולין

 • מישוב וליווי של צוות ההדרכה: מדריכ׊׍ פולין ומדריכ׊׉ תנועת׊׉

 • ריכוז פעילות המסע לפולין עם החזרה ארצה: "בית הספר לרוח האדם"

 • קשר ישיר ורציף עם מנהלת פולין- משרד החינוך

 • קשר ישיר ועבודה משותפת עם חברת הנסיעות 

 • התאמת המסעות לקהלי היעד המשתלבים במסע ברמה התכנית והלוגיסטית
  ניהול תקציב נפרד לכל אחד מהמסעות 

 • ניהול המסעות בפועל- אחריות על תפעול הלו"ז, משמעת, תוכן שמועבר, הובלת הצוות, החניכ׊׉, הורים מלווים, מנהלנ׊׉, מאבטח׊׉ ואנש׊׍ רפואה

 • במסע הבוגר׊׉ לפולין- מנהל׍ המסע גם ׏היה מדריכ׌ חברתי׍

 • אחריות על הטמעת נושא זיכרון השואה בתנועת הצופים ובשלוחות שבטי הצופים העבריים בעולם

 • אחריות וליווי מועמד׊׉ המשתתפ׊׉ בקורסי מדריכ׊׍ פולין השונים 

 • משימות שוטפות של צוות המחלקה לקשרים בינלאומיים

תיאור התפקיד
 • צוות המחלקה לקשרים בינלאומיים

 • צבר עולמי

 • אגף חינוך בתנועת הצופים

 • מינהלת פולין, משרד החינוך

 • מועצת תנועות הנוער

שיתופי פעולה
bottom of page