top of page

דרוש׊׉ שליח׊׉ עבור תנועת הצופים

תפקידי שליחות בחו"ל של תנועת הצופים בשיתוף הסוכנות היהודית

שליח/ה מרכזי/ת של תנועת הצופים באוסטרליה

Sydney NSW, Australia

שליחות

מרכז/ת הדרכה של הנהגת צבר צפון אמריקה- חוף מזרחי

NY, USA

שליחות

מנהל/ת תכנית צופים גרעין צבר צפון אמריקה

NY, USA

שליחות

מרכז/ת שבט בהנהגת צבר צפון אמריקה

United States

שליחות

bottom of page