דרוש׊׉ שליח׊׉ עבור תנועת הצופים

תפקידי שליחות בחו"ל של תנועת הצופים בשיתוף הסוכנות היהודית

מרכז/ת הנהגת צבר - צפון אמריקה

New York, NY, USA

שליחות

שליח/ה - מרכז/ת הדרכה הנהגת צבר צפון אמריקה - חוף מזרחי

New York, NY, USA

שליחות

שליח/ה - מרכז/ת הדרכה הנהגת צבר צפון אמריקה - חוף מערבי

Los Angeles, CA, USA

שליחות

שליח/ה מרכזי/ת של תנועת הצופים במערב אירופה

London, UK

שליחות

מרכז/ת שבט בהנהגת צבר צפון אמריקה

United States

שליחות