top of page

תפקיד ניהולי-חינוכי מאתגר וחשוב בהוצאת משלחות בני נוער ובוגרים לחוויות חינוכיות מעצבות. תחום המשלחות הבינלאומיות הוא תחום גדול אשר מוציא מדי קיץ מעל 60 משלחות ליעדים שונים ברחבי העולם (בעיקר באירופה).

המשלחות הן משלחות חינוכיות-צופיות המזמנות התמודדות עם אתגרים אישיים וקבוצתיים, היכרות עם בני נוער בכל העולם, גיבוש זהות ורכישת מיומנויות חשובות לחיים.

היקף משרה: 100%

יחידה: משלחות בינלאומיות

מנהל׍ חינוכי׍
משלחות בינלאומיות

Unknown.jpeg

אחראי׍ על ניהול, פיתוח, הובלה והטמעה של תוכניות חינוכיות ותהליכי עבודה- גיוס ומיון, הכנה והכשרה, הפקת לקחים, סיכום ומשוב, לרבות הפקה של ימי עיון וסמינרים מרובי משתתפ׊׉.

ניהול ישיר של רכז׊׍ משלחות ובעל׊׍ תפקידים נוספים במשלחות לאירועי תנועת הצופים העולמית ומשלחות נוספות בהתאם לצורך.

תיאור התפקיד
 • רקע במשלחות וחילופי נוער – רצוי במיוחד

 • היכרות וחיבור ערכי אל עולמות התוכן של תנועת הצופים העולמית - רצוי

 • השכלה אקדמית בתחום מדעי החברה או ביחסים בינלאומיים – יתרון

פרופיל מקצועי לתפקיד
 • יכולות ניהול, ליווי וחניכה - שליטה על מערך פעילות בינלאומי בסדר גודל של כ-700 חניכ׊׉ ב-20 משלחות עם כ-60 עובד׊׉ ומתנדב׊׉.

 • ניסיון בהדרכה ובכתיבת תוכניות חינוכיות.

 • יכולות לוגיסטיות ועבודה בתיאום

 • יכולת עבודה מהבית / עבודה מרחוק (רוב העבודה במשרדינו בתל-אביב)

 • אנגלית ברמה גבוהה: דיבור, קריאה וכתיבה

 • בוגר׍ תנועת הצופים ותוכניות המחלקה לקשרים בינלאומיים - רצוי

 • שפות נוספות - יתרון

כישורים, מיומנויות, ניסיון
 • יכולת ארגון וניהול

 • חשיבה יצירתית-חינוכית-צופית

 • תקשורת בינאישית גבוהה

 • עבודה במקביל אל מול מספר גורמים

 • יכולת עמידה מול קהל (חניכים, עובדים והורים)

 • סקרנות ורצון ללמוד דברים חדשים 

 • הדרכה ומנהיגות

מאפיינים אישיים
 • עדכון ופיתוח תוכניות חינוכיות ותהליכי עבודה למשלחות הבינלאומיות.

 • ניהול רכז׊׍ המשלחות, ראש׊׍ המשלחות ומדריכ׊׍ המשלחות בתהליך ההכנה.

 • עדכון ופיתוח תהליכי המיון של החניכ׊׉ בכל המשלחות.

 • ניהול משלחות היוצאות ליעדים שונים באירופה, כולל חיזוק הקשרים של צופי ישראל מול אותן מדינות, עבודה מול צוותי מחנות בחו"ל, תנועות נוער ועוד.

 • גיוס, מיון והכשרת הצוותים הבוגרים של המשלחות.

 • אחריות על תוכנית ההמשך לבוגרי משלחות עם חזרתם ארצה.

 • אחריות על שיווק ויחסי הציבור של המשלחות הבינלאומיות מול הנהגות ושבטים.

 • משימות שוטפות של צוות המחלקה לקשרים בינלאומיים.

תיאור התפקיד
 • צוות המשלחות הבינלאומיות

 • צוות המחלקה לקשרים בינלאומיים

 • צבר עולמי

 • המרחב החינוכי - אגף חינוך תנועת הצופים

 • שותפ׊׉ בארץ ובעולם

שיתופי פעולה
bottom of page