top of page

דרושים במחלקה לקשרים בינלאומיים

הצטרפו אלינו להובלת המשלחות של תנועת הצופים למגוון יעדים ברחבי העולם

מדריכ/ה במשלחת למחנה ביחד ארה"ב 2023

עבור משלחת ההדרכה למחנה הקיץ הישראלי ודובר העברית בניו-ג'רזי של הנהגת צופי צבר, אנו מחפשים מדריכים מעולים.

התפקיד דורש אחריות, ליווי והדרכה של חניכים אמריקאים יהודים שיקחו חלק במחנה.

21/7-06/8

Image-empty-state.png

רכז.ת המסע בעקבות השואה 2023

המסע בעקבות השואה הינו מסע ראשון מסוגו, והזדמנות ראשונית וייחודית לקחת חלק במסע משמעותי ומלמד במינכן, גרמניה. תוכנית המסע תתמקד בביקור במקומות משמעותיים להיסטוריה היהודית ולשואה בפרט, ותכלול סיורים לימודיים במחנה הריכוז דכאו, במחנות קאופרינג, ברובע היהודי במינכן וכו'. תפקיד רכז.ת המשלחת כולל הובלת המסע, וניהול צוות של מדריכים חברתיים ומדריכים מקצועיים להוראת השואה.

1-7/08/2023

Image-empty-state.png

רכז.ת משלחות לגרמניה 2023

ניהול משלחות תנועת הצופים לבוואריה (גרמניה) בקיץ 2023. התפקיד דורש אחריות, ליווי והדרכה של שתי משלחות וכחמישה מתנדבים בוגרים אשר מובילים אותן.

31/7 - 9/8

Image-empty-state.png

רכז.ת משלחות לשווייץ 2023

ניהול משלחות תנועת הצופים לשוויץ בקיץ 2023. התפקיד דורש אחריות, ליווי והדרכה של כ-5 משלחות וכ-10 מתנדבים בוגרים אשר מובילים אותן.

24/06-08/07

Image-empty-state.png
bottom of page