top of page

המיונים למשלחות ההדרכה
משימת בית שניה - כתיבת פעולה

חניכ׊׉ יקר׊׉!

לקראת המיונים הפרונטליים שיתקיימו בחודש ינואר, עליכם להגיש את משימת הבית השניה שלכם שתשפיע גם היא על הקבלה שלכם לאחת ממשלחות ההדרכה. את הפעולה יש להגיש בשפה העברית. 

במהלך יום המיון שיערך בתאריך ה-11.01.23 כל מתמיין יעביר כ-10 דקות שיבחר מפעולה זו לחברי הקבוצה באנגלית.

יש להגיע ליום המיון עם הפעולה המלאה מודפסת בניילונית, ואחרי שכל חניך מעביר אותה - יש להגיש לצוות הממיין בקבוצה. 

את הפעולה יש להגיש עד מוצאי שבת, 17 בדצמבר 2022, בשעה 23:59.

הנחיות לכתיבת הפעולה:

עלייך לבנות פעולה שתעבור במהלך המשלחת, המשלבת בין חניכים ישראלים, לחניכים יהודים או ישראלים החיים בחו"ל. הפעולה צריכה להכתב באחד הנושאים הבאים: 

1. זהות יהודית

2. אקטואליה ישראלית

3. מה זה "עמיות יהודית"?

4. התמודדות של קבוצות מיעוט באופן כללי ואנטישמיות בפרט

5. פעילות שולחנות עגולים "חברותא" בנושא מקרא / תנ"ך / תרבות ישראל

6. צופי צרפת בישראל - מי אנחנו?

7. הנהגת צבר באירופה

8. במידה ויש לכם רעיון מקורי לפעולה בנושא אחר, אתם מוזמנים לבקש מאיתנו אישור במייל:

ronny@israelscouts.org

שימו לב לדגשים הבאים:

א. אורך הפעולה הנדרשת - שעה וחצי

ב. יש להרבות בהסברים על מנת שהפעולה תהיה ברורה לקריאה

ג. על הפעולה לגרום לחניך המופעל לבצע תהליך חשיבה וחקר כפי שכותב הפעולה עובר

ד. יש להוסיף את כל הנספחים הנדרשים

בהצלחה

bottom of page