top of page

נוהל טלפונים ניידים - משלחות קצרות

הורים יקרים שלום,

אנא קראו את ההנחיות המפורטות מטה בעיון ועברו עם ילדיכם עליהן. רישום ילדכם מהווה התחייבות שלכם על הנחיות אלו והמשמעויות הנגזרות מהן.

אידיאל:

בקיץ הקרוב ילדיכם יצאו למשלחת למחנה קיץ / קהילה יהודית באחת ממדינות אירופה/ארה"ב.

לאור מספר אירועים מהשנים האחרונות כתבנו נוהל לשימוש בטלפון סלולרי במשלחות.

במהלך המשלחת, הטלפון יוצר מגמה מדאיגה בה החניכים עסוקים בהטענות, משחקים ושיחות עם הבית אשר מפריעות למהלך התקין של המשלחת, פוגעות בגיבוש הקבוצה וכמו כן יוצרות לא פעם תמונת שווא מטעה בארץ לגבי המחנה. קיבלנו מספר תלונות מהמארחים במגוון משלחות על השימוש הרב של החניכים הישראלים בטלפונים עד לרמה שמספר קהילות/ארגונים בחרו שלא להזמין שוב חניכים ישראלים עקב חוסר הכבוד שהם הפגינו כאשר הם השתמשו בטלפון יתר על המידה.

מתוך רצון ואמונה כי במהלך המשלחת יש לייצר לילדים את החוויה הטובה ביותר במשלחת מבחינה חברתית, לימודית, חינוכית ובטיחותית אנו ממליצים להימנע מהגעה עם טלפון סלולרי למשלחת או לכל הפחות להשאירו כבוי בתיק לאורך רוב שעות היום ולעשות בו שימוש רק פעם ביום או ביומיים, בזמנים המתאימים לכך.

 

דגשים לגבי תקשורת עם ההורים:

מתוך הבנה מלאה לדאגתכם בנושא רווחת הילדים ננהג כבכל שנה:

  • בכל יום ישלח להורים עדכון מהמשלחת עם סיכום יום בו יפורטו לפרטי פרטים מצב החניכים, פעילויות בהן לקחו חלק במהלך היום ותמונות של כלל חניכי המשלחת.

  • צוות המשלחות הבינלאומיות אשר נשאר בארץ יהיה זמין לכל הורה בכל נושא שהוא.

  • כל בוגר משלחת יאפשר קשר ישיר עם השטח במידת הצורך.

הבהרות:

- נזק אשר יגרם למכשיר טלפון יהיה באחריות ההורים והילד ולא באחריות התנועה או ראשי המשלחת.

- אובדן/גניבת מכשיר בעת הפקדתו יהיה באחריות ההורים והילד ולא באחריות התנועה או ראשי המשלחת.

- ביטוח הנסיעות אינו מכסה נזקים או אבדן של טלפון נייד.

- הצוות הבוגר של המשלחת לא יתעסק בתמיכה בהורים/חניכים עבור השימוש בטלפון, הפעלת חבילות חו"ל או טיפול בתקלות, ועל ההורים והחניכים להבין כי זו לא דרך התקשורת אותה אנו מעודדים.

- אין לקבוע "שעה קבועה" בה יוצרים קשר עם הבית. לו"ז המשלחת עמוס, החניכים יהיו עסוקים בחוויה החד פעמית בה הם נמצאים, והצוות הבוגר צריך להיות שם עבורם ולא בשביל ההורים בבית.

אנו מבקשים את שיתוף הפעולה המלא שלכם בכדי לאפשר לילדיכם את חווית המשלחת הטובה ביותר!

bottom of page