נוהל טלפונים ניידים - משלחות קצרות

הורים יקרים שלום,

אנא קראו את ההנחיות המפורטות מטה בעיון ועברו עם ילדיכם עליהן. רישום ילדכם מהווה התחייבות שלכם על הנחיות אלו והמשמעויות הנגזרות מהן.

אידיאל:

בקיץ הקרוב ילדיכם יצאו למשלחת למחנה קיץ / קהילה יהודית באחת ממדינות אירופה.

בשנים האחרונות הותר לחניכים להגיע יחד עם טלפון סלולרי ועקב תגובות שקיבלנו בנושא זה הוחלט כי השנה תיאסר על חניכים הבאת הטלפונים.

במהלך המשלחת, הטלפון יוצר מגמה מדאיגה בה החניכים עסוקים בהטענות, משחקים ושיחות עם הבית אשר מפריעות למהלך התקין של המשלחת, פוגעות בגיבוש הקבוצה וכמו כן יוצרות לא פעם תמונת שווא מטעה בארץ לגבי המחנה.

מתוך רצון ואמונה כי במהלך המשלחת יש לייצר לילדים את החוויה הטובה ביותר במשלחת מבחינה חברתית, לימודית, חינוכית ובטיחותית יש להימנע מהגעה עם הסלולרי למשלחת.

דגשים לגבי תקשורת עם ההורים:

מתוך הבנה מלאה לדאגתכם בנושא רווחת הילדים ננהג כבכל שנה:

  • בכל יום ישלח להורים עדכון מהמשלחת עם סיכום יום בו יפורטו לפרטי פרטים מצב החניכים, פעילויות בהן לקחו חלק במהלך היום ותמונות של כלל חניכי המשלחת.

  • צוות המשלחות הקצרות אשר נשאר בארץ יהיה זמין לכל הורה בכל נושא שהוא.

  • כל בוגר משלחת יהיה זמין בכל עת ויאפשר קשר ישיר עם השטח.

 

הבהרות:

- חניך שיגיע עם טלפון יפקיד אצל ראש המשלחת את המכשיר ויקבלו אך ורק בסיומה של המשלחת.

- נזק אשר יגרם למכשיר בעת הפקדתו יהיה באחריות ההורים והילד ולא באחריות התנועה או ראשי המשלחת.

- גניבת מכשיר בעת הפקדתו יהיה באחריות ההורים והילד ולא באחריות התנועה או ראשי המשלחת.

- ביטוח הנסיעות אינו מכסה נזקים או אבדן של טלפון נייד.

אנו מבקשים את שיתוף הפעולה המלא שלכם בכדי לאפשר לילדיכם את חווית המשלחת הטובה ביותר!

© תנועת הצופים