top of page

תשלומים למשלחות

מצאו את המשלחת שלכם - במשלחת שבטית חפשו את שם השבט

משלחת צופי נתניה ללונדון 2023

משלחת צופי נתניה ללונדון 2023

מסע זיכרון לגרמניה - הנהגת דן 2023

מסע זיכרון לגרמניה - הנהגת דן 2023

משלחת שבט אפיק לדנמרק 2023

משלחת שבט אפיק לדנמרק 2023

משלחת שבט חצב לדנמרק 2023

משלחת שבט חצב לדנמרק 2023

משלחת שבט הדר לשוויץ 2023

משלחת שבט הדר לשוויץ 2023

משלחת הנהגת חיפה לשוויץ 2023

משלחת הנהגת חיפה לשוויץ 2023

משלחת שבט במדבר לשוויץ 2023

משלחת שבט במדבר לשוויץ 2023

תשלום למשלחות תנועתיות 2023

תשלום למשלחות תנועתיות 2023

משלחת שבט הדר לצרפת 2023

משלחת שבט הדר לצרפת 2023

משלחת שבט רמת חן לגרמניה 2023

משלחת שבט רמת חן לגרמניה 2023

משלחת שבט הנשיא לדנמרק 2023

משלחת שבט הנשיא לדנמרק 2023

משלחת הנהגת רמת גן לדנמרק 2023

משלחת הנהגת רמת גן לדנמרק 2023

משלחת שבט ארבל לשוויץ 2023

משלחת שבט ארבל לשוויץ 2023

משלחת שבט החורש לשוויץ 2023

משלחת שבט החורש לשוויץ 2023

משלחת שבט סופה לשוויץ 2023

משלחת שבט סופה לשוויץ 2023

משלחת הדרכה למחנה ביחד ארצות הברית 2023

משלחת הדרכה למחנה ביחד ארצות הברית 2023

מסע זיכרון לגרמניה - הנהגת דרום 2023

מסע זיכרון לגרמניה - הנהגת דרום 2023

משלחת שבט רשפים לדנמרק 2023

משלחת שבט רשפים לדנמרק 2023

משלחת שבט נופר לדנמרק 2023

משלחת שבט נופר לדנמרק 2023

משלחת שבט צחור לדנמרק 2023

משלחת שבט צחור לדנמרק 2023

משלחת שבט צהלה לשוויץ 2023

משלחת שבט צהלה לשוויץ 2023

משלחת שבט אדיס לשוויץ 2023

משלחת שבט אדיס לשוויץ 2023

משלחת שבט אילת לסרביה 2023

משלחת שבט אילת לסרביה 2023

במידה ואתם לא מוצאים את שם המשלחת שלכם - ייתכן כי כבר נסגרה ההרשמה. אנא פנו לראש המשלחת שלכם.

את התשלום ניתן לחלק עד 6 תשלומים ללא ריבית

לפריסה ליותר תשלומים יש לשלוח אימייל לכתובת lina@israelscouts.org (לציין שם מלא ואת שם המשלחת)

שאלות אחרות בנוגע למשלחת יש להפנות לראש המשלחת שלכם.

במשלחות שבטיות - ניתן לפנות למרכזי השבט.

תשלום בהעברה בנקאית
לתשלום באמצעות העברה בנקאית (בתשלום אחד), ניתן לעשות זאת לחשבון הזה:
עמותת צבר עולמי - בנק הפועלים, סניף 780, חשבון 358678
אנא עדכנו באי-מייל lina@israelscouts.org במידה ובחרתם לבצע העברה בנקאית. חובה לציין באי-מייל את שם המשלחת ואת השם המלא של מי שעבורו אתם משלמים.

בקשת הנחה
ניתן לפנות אלינו בבקשת הנחה במידת הצורך - אנו עושים כל שביכולתנו להוריד את מחירי המשלחות ולהגדיל את קרן ועדת ההנחות שלנו, אך עם זאת חשוב להבין כי משלחות אלו של תנועת הצופים אינן עיקר הפעילות התנועתית, תקציב המשלחות הינו נפרד לחלוטין מתקציב תנועת הצופים וכמות התמיכה שלנו מוגבלת.

bottom of page