top of page

מסע חניכים לפולין - של תנועת הצופים

מטוס כחול 1_edited_edited.png

המסע לפולין של תנועת הצופים הוא מסע חינוכי ייחודי ללימוד השואה, בו תהליך ההכנה, המסע עצמו ותהליך הסיכום מתכתבים עם השיח החינוכי ועם ערכי של תנועת הצופים . את המסע ידריכו מדריכים מוסמכים להוראת השואה והוא מלווה במאבטחים, אנשי רפואה ומעטפת ניהול גדולה. במהלך המסע נגיע לאתרים החשובים - שמספרים את סיפורו של העולם היהודי, גטאות, מחנות ריכוז והשמדה, עיירות יהודיות, בורות ירי ועוד.

תנועת הצופים מובילה מסע לפולין של חניכים זו השנה ה-28.

המסע מזמן התבוננות עצמית מעמיקה המאמתת את החניכים עם זהות יהודית, לאומית ואישית.

קיומן של אחוות המשלבות נציגים מכל ההנהגות בארץ, ארה"ב ואירופה מאפשרת שיח זהויות המעשיר ומפרה את עולמם של החניכים.

התאמת התכנים של המסע לחניכי תנועת הצופים, ושילוב לימוד על תנועות הנוער בשואה, ולאחריה.

תאריכי המסע הינם 4 באוגוסט עד 8 באוגוסט 2024.

התאריכים יכולים להשתנות במספר ימים לכל כיוון בהתאם לטיסות.

המסע מיועד לחניכ׊׉ תנועת הצופים בוגרי כיתות י"א - י"ב מכל הארץ. לאחר סיום המיונים למסע, החניכי׊׉ ישובצו לאחוות מעורבות עם חניכ׊׉ מכל הארץ.

עלות המסע הינה 6,500 ש"ח למשתתפ׮.
המחיר כולל תהליך הכנה וסיכום בארץ, טיסות, מלונות, היסעים, ארוחות, הדרכה, כניסה לאתרים, אבטחה, רפואה, ביטוח רפואי, ציוד ועוד.

ההרשמה למסע חניכים לפולין תיסגר בתאריך 15 בפברואר 2024,

להסדרת הרישום והתשלום לחצו כאן

bottom of page