top of page

המסע לפולין של תנועת הצופים

המסע לפולין של תנועת הצופים הוא מסע חינוכי ייחודי ללימוד השואה, בו תהליך ההכנה, המסע עצמו ותהליך הסיכום מתכתבים עם השיח החינוכי ועם ערכי של תנועת הצופים . את המסע ידריכו מדריכים מוסמכים להוראת השואה והוא מלווה במאבטחים, אנשי רפואה ומעטפת ניהול גדולה. במהלך המסע נגיע לאתרים החשובים - שמספרים את סיפורו של העולם היהודי, גטאות, מחנות ריכוז והשמדה, עיירות יהודיות, בורות ירי ועוד.

תאריכי המסע הינם 30 ביולי עד 6 באוגוסט 2023.

התאריכים יכולים להשתנות במספר ימים לכל כיוון בהתאם לטיסות.

המסע מיועד לחניכ׊׉ תנועת הצופים בכיתות י"ב מכל הארץ. לאחר סיום המיונים למסע, החניכי׊׉ ישובצו לאחוות מעורבות עם חניכ׊׉ מכל הארץ.

עלות המסע הינה 6,400 ש"ח למשתתפ׮. המחיר כולל תהליך הכנה וסיכום בארץ, טיסות, מלונות, היסעים, ארוחות, הדרכה, כניסה לאתרים, אבטחה, רפואה, ביטוח רפואי, ציוד ועוד.

ההרשמה למסע לפולין תיסגר בתאריך 20 בינואר 2023,

להסדרת הרישום והתשלום לחצו כאן

bottom of page