נתונים לחישוב שכר במשלחות קצרות 2020

עובד חיצוני:

עובד תנועה 100% משרה:

עובד תנועה במשרה חלקית:

© תנועת הצופים