top of page

תפקיד ניהולי-חינוכי מאתגר וחשוב בהוצאת משלחות בני נוער לחוויות חינוכיות מעצבות. המשלחות הן משלחות חינוכיות-צופיות המזמנות התמודדות עם אתגרים אישיים וקבוצתיים, היכרות עם בני נוער בכל העולם, גיבוש זהות ורכישת מיומנויות חשובות לחיים.

מנהל׍ המשלחות לשוויץ אחראי׍ על ניהול כ-14 משלחות למחנות קיץ בהרי האלפים בשוויץ, ניהול רכזי המשלחות, ראשי המשלחות, מדריכים צעירים ועוד.

היקף משרה: 50%

יחידה: משלחות בינלאומיות

מועד תחילת עבודה: נובמבר 2023

מנהל׍ 
משלחות לשוויץ

 
Unknown.jpeg

אחראי׍ על תיאום ותכנון המשלחות לשוויץ, גיוס וליווי ראש׊׍ משלחות וליווי המשלחות משלב שיווק המשלחת, דרך מיוני החניכ׊׉ והכנת המשלחת ועד סיכום המשלחת בסופהניהול ישיר של רכז׊׍ משלחות ובעל׊׍ תפקידים נוספים במשלחות לאירועי תנועת הצופים העולמית ומשלחות נוספות בהתאם לצורך.

תיאור התפקיד
 • רקע במשלחות וחילופי נוער – רצוי במיוחד

 • היכרות וחיבור ערכי אל עולמות התוכן של תנועת הצופים - רצוי

 • השכלה אקדמית בתחום מדעי החברה או ביחסים בינלאומיים – רצוי

פרופיל מקצועי לתפקיד
 • יכולות ניהול, ליווי וחניכה - שליטה על מערך פעילות בינלאומי בסדר גודל של כ-400 חניכ׊׉ ב-14 משלחות עם כ-30 עובד׊׉ ומתנדב׊׉.

 • ניסיון בניהול צוות ויכולת ארגונית.

 • יכולות לוגיסטיות ועבודה בתיאום

 • יכולת עבודה מהבית / עבודה מרחוק (רוב העבודה במשרדינו בתל-אביב)

 • אנגלית ברמה גבוהה: דיבור, קריאה וכתיבה

 • בוגר׍ תנועת הצופים ותוכניות המחלקה לקשרים בינלאומיים - רצוי

 • שפות נוספות - יתרון

כישורים, מיומנויות, ניסיון
 • יכולת ארגון וניהול

 • חשיבה יצירתית-חינוכית-צופית

 • תקשורת בינאישית גבוהה

 • עבודה במקביל אל מול מספר גורמים: שבטי צופים, הנהגות ושותפ׊׉ בחו"ל

 • יכולת עמידה מול קהל (חניכ׊׉, עובד׊׉ והורים)

 • סקרנות ורצון ללמוד דברים חדשים 

 • הדרכה ומנהיגות

מאפיינים אישיים
 • ניהול רכז׊׍ המשלחות, ראש׊׍ המשלחות ומדריכ׊׍ המשלחות בכ-14 משלחות יוצאות המייצרות מפגש בין צופים בעולם.

 • ניהול משלחות היוצאות לשוויץ, כולל חיזוק הקשרים של צופי ישראל מול מרכזי הצופים בשוויץ (חוות צופים) ועוד.

 • מתן מענה לחניכ׊׉, הורים (כולל אסיפות הורים), מרכזי שבטים וצוותי הנהגות בכל הנוגע למשלחות.

 • היכרות עמוקה עם מחנות הקיץ בשוויץ, קשר עם אנשי הקשר בכל מחנה, תיאום לוגיסטיקה והעברת המידע הלאה לראשי המשלחות, להורים ולחניכ׊׉.

 • משימות שוטפות של צוות המחלקה לקשרים בינלאומיים.

תיאור התפקיד
 • צוות המשלחות הבינלאומיות

 • צוות המחלקה לקשרים בינלאומיים

 • צבר עולמי

 • שותפ׊׉ בארץ ובעולם

שיתופי פעולה
bottom of page