טפסי העסקה עבור עובדים במשלחות תנועת הצופים

אנחנו שמחים להתחיל לעבוד איתך בשנת 2020!

 

על מנת שנוכל לדאוג לכתב מינוי ולשכר שלך בשנת 2020, עלינו לקבל ממך את המסמכים הבאים:

 

 1. טופס 101 לשנת 2020 (ודאו שכתוב 2020 בראש הטופס)

 2. טופס פרטים אישיים

 3. סעיף 14 – סעיף פיצויים + דף הסבר לעובד

 4. טופס פנסיה

 5. תעודת היעדר עבירות מין (לזכרים בלבד)

 6. תעודת שחרור למי שרלוונטי – צריכה להיות תעודת שחרור מנייר בלבד! כרטיס מילואים או שחרור בכבוד לא יתקבלו.

 7. תיאום מס למי שרלוונטי ויצטרכו למלא תיאום מס עדכני בשנת 2020.

 8. צילום ת"ז

 

את הטפסים יש להעביר לטל, מנהלת המשרד שלנו, במייל: tals@zofim.org.il עד ה-20 לחודש על מנת להיכנס לשכר של החודש הבא.

אנא העבירו את הטפסים בהעתק גם למנהל שלכם מטעם המשלחות הקצרות (הדר, אוראל, בר או דור) על מנת שנבצע מעקב ונוודא שכולם מקבלים שכר.

לשאלות בנושא העסקה, שכר או כל דבר אחר ניתן לפנות לדור פוזנר: dor@zofim.org.il

הנחיות למילוי הטפסים

 1. פרטי מעביד – יש למלא את שם המעסיק: תנועת הצופים העבריים בישראל.

 2. פרטי העובד/ת - יש לצרף צילום ת.ז. של העובד. עובד שהעביר בעבר צילום ת.ז., יצרף רק אם יהיו שינויים בפרטים האישיים.

 3. פרטים על ילדים שבשנת המס טרם מלאו להם 19 שנה – במידה וקיים, נא לעדכן את פרטי הילדים.

 4. פרטים על הכנסותיי ממעביד זה – יש לסמן את המשבצת המתאימה. יש לעדכן תאריך תחילת עבודה בשנת המס, לעובדים שממשיכים לעבוד משנים קודמות. לעובדים חדשים יש לציין תאריך תחילת עבודה אצל המעסיק.

 5. פרטים על הכנסות אחרות - עובד שזו הכנסתו היחידה חייב לסמן "אין לי הכנסות אחרות". במידה והעובד לא יסמן כלום במשבצת זו, החוק מחייב להוריד לו את אחוז המס המרבי.
  עובד שיש לו הכנסה נוספת יש לסמן "יש לי הכנסות אחרות" וכן לסמן את סוג ההכנסה הרלוונטית עבורו.

 6. פרטים על בן/בת הזוג – יש למלא במידה וקיים.

 7. שינוי במהלך השנה – יש למלא במידה וקיים.

 8. אני מבקש/ת פטור או זיכוי ממס מהסיבות הבאות: יש לעבור על כול תתי הסעיפים 1 עד 14 בסעיף ח' ולסמן את הסעיף הרלוונטי במידה ויש. אם העובד סימן את אחד הסעיפים, עליו לצרף את המסמך שהסעיף דורש. במידה והעובד/ת לא יצרפו את המסמך הנדרש, לא נוכל להתייחס לבקשתו.

 9. אני מבקש/ת תיאום מס מהסיבות הבאות – עובד שסימן שבעל הכנסה נוספת בשנת המס, עליו לגשת למס הכנסה ולבצע תיאום מס.

 10. י. הצהרה – יש להקפיד על חתימת העובד על הטופס.

 

לטופס 101 יש לצרף –

 • צילום ת.ז. (במידה ומדובר על עובד חדש או עובד שחלו שינויים בפרטים האישיים שלו).

 • תיאום מס שמופנה למעסיק - ניתן לבצע תיאום מס באמצעות אתר האינטרנט של מס הכנסה פעם אחת בשנה, אם נדרש לבצע תיאום נוסף צריכים לגשת למשרדי מס הכנסה.

 • תיאום ביטוח לאומי – להלן קישור

ביטוח פנסיוני בתנועת הצופים 2020

החל מינואר 2008 הוצא צו הרחבה להסכם קיבוצי כללי לביטוח פנסיוני מקיף במשק אשר קובע כי על כל מעסיק  פרטי בישראל חלה חובה לערוך הסדר ביטוח פנסיוני לעובדיו.

זכאות העובד:

 • עובד שהתקבל לעבודה ואינו מחזיק בהסדר פנסיוני כלשהוא יבוטח בביטוח פנסיוני בחברת "אלטשולר שחם" או בקופת גמל אחרת לפי בחירתו – ובתנאי שעבד 6 חודשי העסקה מלאים והוא ממשיך בעבודתו.  

 • עובד אשר התקבל לעבודה והוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, בין אם פעיל או שאינו פעיל, יהיה זכאי לביצוע הפרשות פנסיוניות החל מיום הראשון להעסקתו – ובתנאי שעבד 3 חודשי העסקה מלאים והוא ממשיך בעבודתו. 

גובה ההפרשות:

פיצויים : 8.33%% , בכפוף לחתימה על סעיף 14.  

תגמולי מעביד : 6.5% .

תגמולי עובד : 6%.

נקודות נוספות שחשוב לדעת:

 • עובד זכאי לבחור את קרן הפנסיה שלו ואת הסוכן הפנסיוני שלו ויכול להתייעץ עם מספר סוכני ביטוח. 

 • חשוב לטפל בנושא  הפנסיוני ברצינות ובזמן גם אם מדובר מבחינתך ב"כאב ראש". אל תשכח- אתה דואג לעתידך.

 • עובד שיש לו קרן פנסיה לא פעילה ממעסיק קודמים – אמנם הפנסיה לא פעילה, אך הכספים שנצברו שייכים לו ונשמרים בקופה עד גיל פרישה (לא מדובר על כסף אבוד).  ניתן למשוך את הכספים הללו לפני גיל פנסיה ולשלם מס גבוה, אך הדבר לא מומלץ, שכן זה יפגע בגובה הקצבה החודשית בפנסיה.  אפשרות נוספת היא לבצע ניוד של הכספים מהקופה הלא פעילה לקופה החדשה שנפתחה.

 • באחריותך לדאוג לתפעול נושא הפנסיה ומילוי הקישור שנשלח אליך, תוך חודשיים מתחילת העסקתך, באמצעות מנהלת המשרד. במידה ומחלקת משאבי אנוש רואה כי אין שיתוף פעולה מצדך בנושא, התנועה תתחיל להפריש עבורך לקרן פנסיה ברירת מחדל של "אלטשולר שחם" ולא תהיה אפשרות לשנות את ההפרשות רטרואקטיבית.

לשאלות הנכם מוזמנים לפנות לרונית סטיץ' ממחלקת משאבי אנוש:  03-6303670

לעובד חדש קיימות ארבע אופציות לתפעול קרן פנסיה/ביטוח מנהלים על שם מעסיק חדש "תנועת הצופים":

1. קרן פנסיה "מגדל" - דמי ניהול –מהפקדה חודשית 0.9%  ו 0.19% מצבירה.

2. קרן הפנסיה "מנורה מבטחים"- דמי ניהול – מהפקדה חודשית 1.6%  ו 0.18% מצבירה. 

3. סוכן פרטי (בעיקר רלוונטי לבעלי ביטוחי מנהלים) -

עובד רשאי לבחור סוכן פרטי שיטפל בפנסיה/ ביטוח מנהלים שלו מול חברת הביטוח. הסוכן מכין את כול הטפסים לחתימת העובד והמעסיק ודואג להעבירם לאישור חברת הביטוח לצורך פתיחת הקרן / עדכון שם מעסיק חדש.

4.  ישירות מול חברת הביטוח –

ישנן חברות ביטוח שעובדות בצורה ישירה מול עמיתים , ללא תיווך של סוכנים.
עובד שבוחר באופציה זו – עליו לפנות ישירות לחברת הביטוח בה הוא מעוניין ולחתום על ניירת רלוונטית מולה, בתיאום מול אחראית פנסיות בתנועה.

5. קרנות בררות מחדל של משרד האוצר:

    משרד האוצר בחר ארבע קרנות פנסיה, שהציעו את דמי הניהול הנמוכים ביותר, כקרנות נבחרות. כל עובד שירצה בכך, יוכל להצטרף לאחת מארבע הקרנות הללו ללא צורך בטפסי הצטרפות, וללא צורך בהצהרת בריאות.

על מנת למלא טופס פנסיה, עליכם להירשם אלקטרונית ולאחר מספר ימים תקבלו הזמנת הצטרפות ותוכלו לבחור את קרן הפנסיה המתאימה לכם.

 

© תנועת הצופים