top of page

משלחות שבטיות
שלב אחרי שלב

​מאז שנת 2012 המחלקה לקשרים בינלאומיים מציעה את שירותיה עבור שבטים והנהגות בתנועת הצופים לארגן משלחות, בנוסף למשלחות התנועתיות אליהן כל חניכ׌ בגיל המתאים יכול׌ להגיש מועמדות.

משלחת שבטית/הנהגתית מאפשרת לפתח שכבות מסוימות בשבט/בהנהגה, לייצר פעילות ייחודית עם חוויה משנת חיים לחניכ׊׉ שלכ׋, לחזק את החיבור לתנועת הצופים ולצופיות, לחזק זהות יהודית ותחושת עמיות יהודית, לעסוק בזיכרון השואה דרך מפגש עם בנ׊׍ נוער בגרמניה או להיות שליח׊׉ במלוא מובן המילה במחנות קיץ בינלאומיים עם אלפי צעיר׊׉ שמעולם לא פגשו ישראל׊׉ בחייה׋!

כפי שתראו בהמשך, את רוב העבודה הלוגיסטית והחינוכית עבור הוצאת המשלחת אנחנו כבר עוש׊׉ בשבילכ׋: גביית תשלומים, הזמנת טיסות, ביטוח נסיעות, תיאומים מול חו"ל, הסעות בחו"ל, כל הארוחות, אטרקציות ופעילויות, עדכונים להורים, ועוד. עם זאת, חשוב להבין כי הוצאת משלחת שבטית/הנהגתית היא לא עניין של מה בכך וזה דורש הרבה למידה והכנה מהצד שלכ׋ כדי שתוכלו לנצל את החוויה במלואה. חובה על כל הצוות הבוגר של המשלחת להשתתף בימי ההכנה ובסמינר ההכנה, חשוב להגיע מוכנים לפגישות ולתחקירים וחשוב באותה מידה להשתתף במפגשי הסיכום לאחר המשלחת.

רגע לפני שמתחיל׊׉...

1. הסכמה עקרונית על הרצון להוציא משלחת שבטית יחד עם כל הגורמים המעורבים -

ראש׫ השבט, מרכזי השבט (וכדאי שגם המרכז׊׉ הצעיר׊׉) ונציג׫ ההנהגה - כול׋ צריכ׊׉ להיות מעורב׊׉ בהחלטה הראשונה לגבי משלחת שבטית. מומלץ כבר בשלב זה להחליט מי ׏לווה את תהליך הוצאת המשלחת מתחילתו ועד סופו.

2. הגשת מועמדות להוצאת משלחת שבטית - עד ליום שבת, 10 בדצמבר 2022, בשעה 23:59.

3. השתתפות ביום עיון תנועתי בנושא משלחות שבטיות-

כל שבט המעוניין להוציא משלחת והגיש מועמדות צריך לשלוח נציג׌ ליום עיון מרוכז, אשר יתקיים ביום שני 12 בדצמבר 2022, בשעות 20:00-16:00 במרכז הארץ.

ההשתתפות ביום הנ"ל הינה תנאי מקדים ומחייב להוצאת המשלחת השבטית, במהלך היום נסביר על ההזדמנויות והאתגרים הכרוכים בהוצאת משלחת שבטית, תפקיד ראש׫ המשלחת ובעל׊׫ התפקידים השונים בשבט בכל אחד מהשלבים הבאים בתהליך.

4. אפיון צרכים והגשת כלל הטפסים הרלוונטיים – עד ליום שבת, 14 בינואר 2023, בשעה 23:59.

יש לחשוב ולתכנן מה הם צרכי השכבה, השבט והקהילה נכון לתקופה זו. משלחת טובה היא משלחת שעונה על מטרות השבט לטווח הרחוק (לדוגמה - חיזוק שכבה בוגרת או שכבת נעורים מסוימת, טיוב תוכנית קורס ההדרכה או תהליך ההבטחה, גיבוש בתוך ההנהגה וכן הלאה).

פרטים נוספים על שלב זה יתעדכנו בשבועות הקרובים.

5. אישור כל הגורמים הרלוונטיים ושיבוץ ליעדים

אחרי הגשת כלל הטפסים הרלוונטיים, בקשת השבט תעבור להערכה ואישור של כל הגורמים הרלוונטיים בתנועה- מרכז׫ וראש׫ ההנהגה, מנהל׫ המרחב, ונציג׊׫ אגף חינוך והמחלקה לקשרים בינלאומיים.

תהליך ההכנה

 

6. פגישת התנעה לתהליך ההכנה השבטי

במידה ובקשת השבט להוציא משלחת תאושר, תתקיים פגישה משותפת עם נציג׍ המחלקה לקשרים בינלאומיים, הצוות הבוגר בשבט (מרכז׊׉ השבט וראש׍ השבט) ונציג׍ ההנהגה.

בפגישה זו תיבחן התוכנית השבטית ושיקוף המצב השבטי נכון לאותה תקופה, מקורות מימון, הרכב המשלחת, גיל החניכ׊׉ אליה׋ פונה המשלחת, אנש׊׍ קשר אשר מולם יתנהל תהליך הוצאת המשלחת, תאריכי הכשרות והכנה לחניכי המשלחת וכן הלאה.

בשלב זה מתחיל תהליך ההכנה והיציאה למשלחת בו ראש׍ המשלחת עובד׍ ישירות מול רכז׊׫ המשלחות מטעם המחלקה לקשרים בינלאומיים.

7. תהליך ההכשרה לצוותי המשלחות - יעודכן בשבועות הקרובים.

8. התנעת התהליך בשבט אל מול כלל הגורמים הרלוונטיים- ההורים, החניכים וצוות המדריכים, וכולל בין היתר אסיפת הורים, מיוני חניכים ומפגשי הכנה - יעודכן בשבועות הקרובים.

9. פתיחת הרשמה וגבייה.

10. מחנה קשרים לכלל החניכים המשתתפים בפעילות המחלקה לקשרים בינלאומיים,

יתקיים בסופ"ש 21-22 באפריל 2022 - פרטים נוספים יעודכנו בשבועות הקרובים.

 

11. תחקיר מקדים לקראת היציאה למשלחת בהשתתפות ראש׍ המשלחת ובעל׊׫ תפקידים רלוונטיים מהשבט ומההנהגה.

 

12. יציאה למשלחת!

 

13. סיכום ומישוב התהליך, לרבות קיום מפגש סיכום עם החניכים.

אנחנו כאן בשבילכ׋ על מנת לקדם ולסייע לאורך התהליך.

שיהיה בהצלחה,

צוות משלחות קצרות

עמותת צופים צבר עולמי

תנועת הצופים העבריים בישראל

bottom of page