שלבים בהוצאת משלחת שבטית/הנהגתית

​מאז שנת 2012 המחלקה לקשרים בינלאומיים מציעה את שירותיה עבור שבטים והנהגות בתנועת הצופים לארגן משלחות, בנוסף למשלחות התנועתיות אליהן כל חניכ׌ בגיל המתאים יכול׌ להגיש מועמדות.

משלחת שבטית/הנהגתית מאפשרת לפתח שכבות מסוימות בשבט/בהנהגה, לייצר פעילות ייחודית עם חוויה משנת חיים לחניכ׊׉ שלכ׋, לחזק את החיבור לתנועת הצופים ולצופיות, לחזק זהות יהודית ותחושת עמיות יהודית, לעסוק בזיכרון השואה דרך מפגש עם בנ׊׍ נוער בגרמניה או להיות שליח׊׉ במלוא מובן המילה במחנות קיץ בינלאומיים עם אלפי צעיר׊׉ שמעולם לא פגשו ישראל׊׉ בחייה׋!

כפי שתראו בהמשך, את רוב העבודה הלוגיסטית והחינוכית עבור הוצאת המשלחת אנחנו כבר עוש׊׉ בשבילכ׋: גביית תשלומים, הזמנת טיסות, ביטוח נסיעות, תיאומים מול חו"ל, הסעות בחו"ל, כל הארוחות, אטרקציות ופעילויות, עדכונים להורים, ועוד. עם זאת, חשוב להבין כי הוצאת משלחת שבטית/הנהגתית היא לא עניין של מה בכך וזה דורש הרבה למידה והכנה מהצד שלכ׋ כדי שתוכלו לנצל את החוויה במלואה. חובה על כל הצוות הבוגר של המשלחת להשתתף בימי ההכנה ובסמינר ההכנה, חשוב להגיע מוכנים לפגישות ולתחקירים וחשוב באותה מידה להשתתף במפגשי הסיכום לאחר המשלחת.

רגע לפני שמתחיל׊׉..

1. הסכמה על משלחת שבטית יחד עם כל הגורמים המעורבים -

ראש׫ השבט, מרכזי השבט (וכדאי שגם המרכז׊׉ הצעיר׊׉) - כול׋ צריכ׊׉ להיות מעורב׊׉ בהחלטה הראשונה לגבי משלחת שבטית. מומלץ כבר בשלב זה להחליט מי ׏לווה את תהליך הוצאת המשלחת מתחילתו ועד סופו.

* יש לקבל את אישור מרכז׫ ההנהגה וראש׫ ההנהגה לטובת הוצאת המשלחת.

* לאחר אישור ההנהגה יש לקבל את אישור מנהל׫ המרחב וצוות אגף חינוך לטובת הוצאת המשלחת.

* שימו לב - בוגר׊׉ שאינם מרכז׊׉ שבטים צריכ׊׉ לקבוע שיחת היכרות עם צוות המשלחות הקצרות.

2. אפיון צרכים – יש לחשוב ולתכנן מהם צרכי השבט וצרכי הקהילה נכון לתקופה זו. משלחת טובה היא משלחת שעונה על מטרות השבט לטווח הרחוק (לדוגמא - חיזוק שכבה בוגרת או שכבת נעורים מסוימת, טיוב תכנית קורס ההדרכה או תהליך הבטחת ח', גיבוש שכב"ג הנהגתי וכן הלאה).

3. מילוי טפסים רלוונטיים- יש למלא את טופס הבקשה להוצאת משלחת שבטית.

4. פגישת תכנון משלחת – פגישה משותפת עם נציג׍ המחלקה לקשרים בינלאומיים, הצוות הבוגר בשבט (מרכז׊׉ שבט וראש׍ שבט) ונציג׍ ההנהגה.

בפגישה זו תיבחן התכנית השבטית ושיקוף המצב השבטי נכון לאותה תקופה, מקורות מימון, גודל המשלחת הרצוי והאפשרי, גיל החניכ׊׉ אליה׋ פונה המשלחת, אנש׊׍ קשר אשר מול׋ יתנהל תהליך הוצאת המשלחת לפועל וכן הלאה.

- לאחר שלב זה יתקיימו שיבוצים של השבטים למשלחות השונות בקיץ הקרוב.

תהליך ההכנה

בשלב זה מתחיל תהליך ההכנה והיציאה למשלחת בו ראש׍ המשלחת עובד׍ ישירות מול צוות המשלחות הקצרות.

התהליך כולל את השלבים הבאים:

5. ימי הכשרה לראש׊׍ משלחות - על פי ימי ההכשרה הנ"ל.

6. התנעת התהליך בשבט:

  • פרסום המשלחת

  • מיון החניכ׊׉

  • אסיפת הורים

7. איסוף טפסים ותשלום עבור המשלחת

8. מפגשי הכנה וסמינר הכנה

חובה לשריין את סוף השבוע של סמינר ההכנה למשלחת: 13-14/5/22

 

9. תחקיר לראש׍ המשלחת

 

10. יציאה למשלחת!

 

11. מפגשי סיכום לחניכ׊׉ ולצוות הבוגר

אנחנו כאן בשבילכ׋ על מנת לקדם ולסייע לאורך התהליך.

שיהיה בהצלחה,

צוות משלחות קצרות

עמותת צופים צבר עולמי

תנועת הצופים העבריים בישראל