top of page

מסע שכב"ג לגרמניה - של תנועת הצופים

מטוס כחול 1_edited.png

המסע בעקבות השואה הינו מסע ראשון מסוגו, לאורך המסע החניכים.ות יעברו התבוננות עצמית בנוגע לזהותם הישראלית, היהודית והאישית.

המסע יכלול תהליך למידה הבנייתי על גרמניה מתחילת המהפכה הנאצית, לאורך מלחמת העולם השנייה וסיום המלחמה.

חיזוק הזהות היהודית-ישראלית, על ידי מפגש עם העולם, הסברה וייצוג בלתי-פורמליים של ישראל.

העמקת החיבור לתנועת הצופים, ולצופיות כדרך חיים.

קצת על צופי VCP:

הVCP היא תנועת הצופים הפרוטסטנטים של גרמניה.
חלק מחמשת ארגוני הצופים הגרמנים המהווים את
פדרציית צופי גרמניה שנקראת  RINGוחברים בארגון הצופים העולמי.
למסע יצטרף שבט צופים של ה VCP ממינכן, שיעבור במקביל לחניכים הישראלים את המסע בגרמנית.
החניכים הישראלים יעברו את התוכן בעברית. יתקיימו גם הדרכות מקומיות שיתורגמו על ידי הצוות.

המסע לגרמניה הוא שבטי ויוצא כיחידה אורגנית אחת.

לכן תאריכי המסע יקבעו לפי הלוז השבטי סביב חודש יולי.

התאריכים שיקבעו  יכולים להשתנות במספר ימים לכל כיוון בהתאם לטיסות.

המסע מיועד לחניכ׊׉ תנועת הצופים בכיתות י"א - י"ב מכל הארץ. 

אשר יצאו כמשלחת שבטית למסע לגרמניה.

עלות המסע הינה 6,600 ש"ח למשתתפ׮.
המחיר כולל תהליך הכנה וסיכום בארץ, טיסות, מלונות, היסעים, ארוחות, הדרכה, כניסה לאתרים, אבטחה, רפואה, ביטוח רפואי, ציוד ועוד.

ההרשמה למסע שכב"ג לגרמניה תיסגר בתאריך 15 בפברואר 2024,

להסדרת הרישום והתשלום לחצו כאן

bottom of page