top of page

מסע ש"ש לפולין - של תנועת הצופים

המסע לפולין של תנועת הצופים הוא מסע חינוכי ייחודי ללימוד השואה, בו תהליך ההכנה, המסע עצמו ותהליך הסיכום מתכתבים עם השיח החינוכי ועם ערכי של תנועת הצופים . את המסע ידריכו מדריכים מוסמכים להוראת השואה והוא מלווה במאבטחים, אנשי רפואה ומעטפת ניהול גדולה. במהלך המסע נגיע לאתרים החשובים - שמספרים את סיפורו של העולם היהודי, גטאות, מחנות ריכוז והשמדה, עיירות יהודיות, בורות ירי ועוד.

תנועת הצופים מובילה מסע לפולין של ש"ש זו השנה השלישית.

המסע מזמן התבוננות עצמית מעמיקה המאמתת את החניכים עם זהות יהודית, לאומית ואישית.

קיומן של אחוות המשלבות נציגים מכל הקומונות בארץ, מאפשרת שיח זהויות המעשיר ומפרה את עולמם של החניכים.

התאמת התכנים של המסע לחניכי תנועת הצופים, ושילוב לימוד על תנועות הנוער בשואה, ולאחריה.

תאריכי המסע הינם 26 במאי עד 30 במאי 2024.

התאריכים יכולים להשתנות במספר ימים לכל כיוון בהתאם לטיסות.

המסע מיועד לש"ש של תנועת הצופים מכל הארץ. לאחר סיום המיונים למסע, הש"ש ישובצו לאחוות מעורבות עם ש"ש מכל הארץ.

עלות המסע הינה 6,400 ש"ח למשתתפ׮.
המחיר כולל תהליך הכנה וסיכום בארץ, טיסות, מלונות, היסעים, ארוחות, הדרכה, כניסה לאתרים, אבטחה, רפואה, ביטוח רפואי, ציוד ועוד.

* לאחר התשלום כל ש"ש יקבל החזר של 400 ש"ח לחשבונו האישי כמלגה על ההשתתפות

ההרשמה למסע ש"ש לפולין תיסגר בתאריך 15 בפברואר 2024,

להסדרת הרישום והתשלום לחצו כאן

bottom of page